Django, egy példán keresztül III.

A modell

Egy MVC jellegű alkalmazás legfontosabb része a modell, a legelső dolog, amit meg kell terveznünk, el kell készítenünk. (Bár én a végére hagytam, vegyük észre, hogy eddig is volt modell a példában, mégpedig az utils.py modulon keresztül elért filerendszer.)

A modellünket természetesen nem írja meg helyettünk a django, de rendelkezik egy elég jó ORM-mel, segít a validációban, és ugye van egy automatikusan generált admin felülete, ahol végül is a modellünket piszkálhatjuk.

A modellünket - nem meglepő módon - az appunk models.py moduljában kell definiálnunk. Semmi trükköset nem kell elképzelni, hagyományos python osztályokat kell létrehoznunk, annyi megkötéssel, hogy az osztályoknak a django.db.models.Model osztályból kell származniuk, illetve az adatbázisban eltárolandó mezőket előre definiálnunk kell.

A képárba szerettem volna egy foto-blog szerű funkciót, ami annyit tesz, hogy a filerendszer böngészése közben megjelölhetnék képeket, amik aztán a megjelölés dátumának sorrendjében jelennének meg a "blogban". A bejegyzéseknek szeretnék egy címet és címkéket adni.

Mivel a django alapból nem rendelkezik címke mezővel, ezért két lehetőségünk van: vagy mi magunk csinálunk valami hasonlót, vagy keresünk egy kész megoldást django app formájában, és azt használjuk. Én utóbbi mellett döntöttem - főként azért, hogy megmutassam hogyan kell egy külső django appot használni a projektünkben -, és Alex Gaynor django-taggit nevű munkáját választottam. Ahhoz, hogy elérhetővé váljon a modelljeink számára telepíteni kell (pip install django-taggit) és hozzáadni a settings.py modulunk INSTALLED_APPS listájához. Ha ezzel kész vagyunk, készítsük el a modell definíciónkat a keptar appunk models.py moduljában:

class PBlogEntry(models.Model):

  path = models.CharField(max_length=1000, unique=True)
  title = models.CharField(max_length=200)
  user = models.ForeignKey(User)
  mark_date = models.DateTimeField('date marked', auto_now_add=True)
  tags = TaggableManager()

  class Meta:
    verbose_name = 'PBlog bejegyzes'
    verbose_name_plural = 'PBlog bejegyzesek'

  def is_valid(self):
    """ellenorzi, hogy a 'path' utvonalon levo file letezik-e"""
    abspath = get_abspath(self.path)
    return os.path.isfile(abspath)

  @property
  def fdata(self):
    """a fizikai filehoz tartozo adatok"""
    return enrich([self.path])[self.path]

  def __unicode__(self):
    return u"%s (%s)" % (self.title, self.path)

Első körben a modell mezőit definiáljuk: - path: A kép elérési útja, ahogy listázáskor is hivatkozunk rá. Egyedi, azaz egy képet csak egyszer jelölhetünk meg blogbejegyzésnek. - title: A bejegyzésünk címe. - user: A felhasználó, aki megjelölte a képet. A ForeignKey adattípuson keresztül hivatkozhatunk más modell-objektumokra. - mark_date: A megjelölés dátuma. Az auto_now_add paraméter miatt ezt a django majd automatikusan kitölti nekünk. - tags: Az előbb installált django-taggit varázs mezője, ami a címkézést végzi.

Az adatmezőkön kívül más dolgok is helyet kaptak az osztályban, ne felejtsük el a modell nem csak a perzisztencia réteget, de az üzleti logikát is jelenti (bár jelen példát igen erős túlzás üzleti logikának nevezni :), annyit szerettem volna mondani ezzel, hogy nyugodt szívvel használjunk itt értelmes metódusokat, és ne a view-inkban manipulálgassuk a modell-objektumainkat valami varázs függvényekkel):

 • is_valid: Ellenőrzi, hogy a kép fizikailag megtalálható-e.

 • fdata: Egy olyan property, ami a fizikai filehoz tartozó infókat adja vissza.

 • __unicode__: Az objektum unicode reprezentációja, amikor valahol unicode-dá (illetve stringgé) kell konvertálni az objektumot, akkor ez hívódik meg. A legegyszerűbb ilyen eset a print objektum parancs.

Természetesen attól az adatbázisunkba nem kerül bele az új modell sémája, mert beleírtuk a models.py fileba, ki kell ehhez adnunk pár parancsot:

$ python manage.py validate
0 errors found
$ python manage.py syncdb
...

Ha mindezzel kész vagyunk, akkor parancssorból ki is tudjuk próbálni a modellünket. Ehhez a django szintén nyújt támogatást a shell management parancs formájában:

>>> from keptar.models import PBlogEntry
>>> from django.contrib.auth.models import User
>>> import datetime
>>> e = PBlogEntry(path='proba/kep.jpg', title='Proba Kep', mark_date=datetime.datetime.now(), user=User.objects.get())
>>> e.save() # ez menti el az adatbazisba
>>> e.tags.add('proba')
>>> e.tags.add('kep')
>>> masike = PBlogEntry.objects.get() # mar az adatbazisbol szerdjuk ki a legelso PBlogEntry objektumot
>>> masike.tags.all()
[<Tag: proba>, <Tag: kep>]
>>> print masike
Proba Kep (proba/kep.jpg)

Ha az admin felületen is látni és piszkálni szeretnénk a modellünket, akkor ahhoz regisztrálnunk kell őt az admin appnál. Ezt a regisztációt elvileg bárhol megtehetnénk - pl. magában a models.py-ben is, de érdemes az appunk gyökerébe egy admin.py nevű fileban megtenni, az admin app ezeket behúzza. A regisztráció maga egy admin.site.register(PBlogEntry) paranccsal megoldható lenne, de lehetőségünk van kicsit testre szabni az admin által generált listát, illetve formot, például:

from keptar.models import PBlogEntry
from django.contrib import admin

class PBlogEntryAdmin(admin.ModelAdmin):

  # a listaban metodusokat is szerepeltethetunk
  list_display = ('path', 'title', 'user', 'mark_date', 'is_valid')
  search_fields = ['path', 'title']
  date_hierarchy = 'mark_date'
  list_filter = ['user']

admin.site.register(PBlogEntry, PBlogEntryAdmin)

Ha kész vagyunk, a fejlesztői szervert elindítva már láthatjuk is az új modellünket az admin oldalon, sőt az előbb felvett proba/kep.jpg elemünk is megvan, amiről látszik is a listában, hogy nem valid (javaslom ezért a törlését, mert csak bekavar később).

Űrlapok

Gondolhatnánk, hogy ha már a django az admin felületre képes a modelleinkhez űrlapokat generálni, akkor miért ne lenne képes erre a műveletre a mi kérésünkre. És valóban, amellett, hogy a django.forms modul elemeiből kézzel készítenénk űrlapokat, az adminos mókához hasonlóan a modellekhez képes a django is űrlapot generálni (én ezeket szintén külön, a forms.py modulba szoktam elhelyezni):

from django import forms
from keptar.models import PBlogEntry

class PBlogEntryForm(forms.ModelForm):
  class Meta:
    model = PBlogEntry
    exclude = ('user',)
    widgets = {
      'path': forms.HiddenInput(),
    }

Amint látható annyi a dolgunk, hogy leszármazunk a django.forms.ModelForm osztályból, és a belső Meta osztályon belül mondhatjuk meg, hogy pl. melyik modellhez szeretnénk űrlapot (model = ModelClass), illetve közölhetünk olyan dolgokat még a generátorral, hogy milyen mezők maradjanak ki (exclude), vagy hogy ha valami mezőt nem az alapértelmezett widgettel (ez mi magyarul? építőelem?) szeretnénk megjeleníteni (widgets).

A shell management parancs segítségével meg is nézhetjük, hogy hogyan néz ki a generált formunk, egyszerűen annyit kell tennünk, hogy példányosítjuk az osztályt:

>>> from keptar.forms import PBlogEntryForm
>>> f = PBlogEntryForm()
>>> print f.as_p() # ha siman kiiratjuk, akkor tr/td elemeket hasznal, amit en nem szeretek
<p><label for="id_title">Title:</label> <input id="id_title" type="text" name="title" maxlength="200" /></p>
<p><label for="id_tags">Tags:</label> <input type="text" name="tags" id="id_tags" /> A comma-separated list of tags.
<input type="hidden" name="path" id="id_path" /></p>

Tehát ahhoz, hogy a form megjelenjen az oldalunkon, elég annyit tennünk, hogy a view-nkban létrehozunk egy PBlogEntryForm objektumot, ennek esetleg adunk néhány alapértelmezett értéket (pl. path), ezt átadjuk a context objektumon keresztül a template-nek, ahol egy <form> tag-en belül kiíratjuk.

Helyezzük el hát az űrlapot a kép nézet oldalon, közvetlen a kép fölött, csak akkor, ha belépett felhasználó nézi az oldalt. Ehhez módosítani kell a showfile nevű view-nkat:

# reszlet a keptar/views.py filebol
def showfile(request, fname):

  try:
    abspath = get_abspath(fname)
    fdata = enrich([fname])[fname]
  except:
    return HttpResponseForbidden('Access Forbidden')

  # ha be van lepve valaki, akkor beteheti a kepet a photoblogba
  if request.user.is_authenticated:
    try:
      # ha az elem mar szerepel az adatbazisban, akkor a formban az o
      # adatait szeretnenk latni
      form = PBlogEntryForm(instance=PBlogEntry.objects.get(path=fname))
    except PBlogEntry.DoesNotExist:
      # ha nem szerepel, akkor uj, ures formot szeretnenk
      form = PBlogEntryForm(initial={'path': fname})
  else:
    # nincs belepve senki, nem kell urlap
    form = None

  return render_to_response('showfile.html', {
    'pbform': form, # a template-nek pbform neven adjuk at az urlapot
    'parent': get_parent(fname),
    'fname': fname,
    'fdata': fdata,
    }, context_instance = RequestContext(request))

Illetve a templates/showfile.html template-ünkben is helyezzük el az űrlapot:

Annyit tennék még hozzá, hogy a django alapértelmezetten bekapcsolt CSRF védelemmel érkezik, azaz a settings.py modulban a MIDDLEWARE_CLASSES listában szerepel a django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware osztály. Ezesetben az összes űrlapunknál használni kell a {% csrf_token %} template-taget, ami egy hidden mezőben tartalmazni fogja a felhasználó biztonsági kódját, ami nélkül az űrlap érvénytelen.

{% extends 'base.html' %}

{% block 'main' %}
<h1>{{ fname }}</h1>
<a href="{% url listdir parent %}">parent{% if parent %} ({{ parent }}){% endif %}</a>

{% if pbform %}
<form action="{% url submitpbentry %}" method="post">
 {% csrf_token %}
 {{ pbform.as_p }}
 <p><input type="submit" name="submitpbe" value="Ok" /></p>
</form>
{% endif %}

<div>
 <img alt="{{ fname }}" src="{{ fdata.direct_url }}"/>
</div>
{% endblock %}

A form action paraméterének egy külön view-t adtam meg, ami az űrlap hibáinak kezelése szempontjából (amit a django szintén ügyesen támogat, de most nem foglalkoznék vele) nem feltétlen előnyös, viszont én szeretem külön tudni a form kezelő view-kat, leválasztva őket a tisztán megjelenítésért felelő részekről (kicsit controller-view jellegű szétválasztás, de ne erőltessük), illetve így könnyebb az űrlapot több különböző oldalon is használni. Az űrlap feldolgozó view ilyenkor egy átirányítással továbbítja a célhelyre a böngészőt, aminek az az előnye is megvan, hogy a böngésző újratöltés gombjának hatására nem küldi el újra az űrlapot. Lássuk hát az űrlap feldolgozó view-nkat:

def submitpbentry(request):

 # ha nincs belepve, akkor nem szabad
 if not request.user.is_authenticated:
   return HttpResponseForbidden('Access Forbidden')
 try:
   # ha az adott kep mar szerepel az adatbazisban, akkor az o adatait szeretnenk frissiteni
   f = PBlogEntryForm(request.POST, instance=PBlogEntry.objects.get(path=request.POST['path']))
 except PBlogEntry.DoesNotExist:
   # ha nem szerepel, akkor uj elemet hozunk letre a form alapjan
   f = PBlogEntryForm(request.POST)

 # ha a felhasznalot nem raknank hozza, akkor siman menthetnkenk,
 # igy viszont kulon kell menteni a kapcsolodo adatokat is (tag)
 pbe = f.save(commit=False)
 pbe.user = request.user
 pbe.save()
 # kapcsolodo adatok (tag-ek) mentese
 f.save_m2m()

 return HttpResponseRedirect(reverse('showfile', args=[pbe.path]))

Kicsit bonyolultabb eset ez annál, amivel kezdeni kellene (érdemes megnézni a jóval egyszerűbb hivatalos django tutorial ide vonatkozó részét), de jó példa arra, hogy adhatunk a beérkező űrlaphoz olyan adatokat, amit nem szeretnénk semmiképp a felhasználóra bízni. Természetesen az urljeink közé is fel kell venni az új view-t, amit az urls.py modulban az alábbi módon tehetünk meg:

urlpatterns = patterns('',
  # sokminden ...
  url(r'^submitpbe$', 'keptar.views.submitpbentry', name='submitpbentry'),
)

Ezek után bőszen jelölgethetjük a képeinket, amiket utána az admin oldalon szerkeszthetünk is. Már csak egy új view/tempalte párosra van szükségünk, hogy blog szerűen nézegethessük a megjelölt képeket:

# keptar/views.py

 def pblog(request, id=None, slug=None):

  try:
    # ha az id nincs megadva, akkor a legutolsot jelenitjuk meg
    if id is None:
      pbe = PBlogEntry.objects.latest('mark_date')
    else:
      pbe = PBlogEntry.objects.get(pk=id)
  except PBlogEntry.DoesNotExist:
    # hibas id volt megadva, vagy nincs meg bejegyzes
    return render_to_response('pblog.html',
      {},
      context_instance = RequestContext(request))

  # elozo es kovetkezo elem meghatarozasa idorendi sorrendben
  next = PBlogEntry.objects.filter(mark_date__gt=pbe.mark_date).order_by('mark_date')[:1]
  # python 2.6+ eseten ez sokkal szebb lenne:
  # next = next[0] if len(next) > 0 else None
  if next:
    next = next[0]
  prev = PBlogEntry.objects.filter(mark_date__lt=pbe.mark_date).order_by('-mark_date')[:1]
  if prev:
    prev = prev[0]

  return render_to_response('pblog.html', {
    'pbe': pbe,
    'next': next,
    'prev': prev,
    }, context_instance = RequestContext(request))
{# templates/pblog.html #}
{% extends 'base.html' %}

{% block 'main' %}
{% if pbe %}
<h1>{{ pbe.title }}</h1>
<div class="nav">
 {% if prev %}<a href="{% url pblog prev.id prev.title|slugify %}">Previous</a>{% endif %}
 <a href="{% url showfile pbe.path %}">Browse</a>
 {% if next %}<a href="{% url pblog next.id next.title|slugify %}">Next</a>{% endif %}
</div>

<h2 class="tags">Tags:
 {% for tag in pbe.tags.all %}
 <span class="tag">{{ tag }}</span>{% if not forloop.last %}, {% endif %}
 {% endfor %}
</h2>

<div>
 <img alt="{{ pbe.title }}" src="{{ pbe.fdata.direct_url }}"/>
</div>
{% else %}
<h1>The photoblog is still empty...</h1>
{% endif %}
{% endblock %}
# urls.py reszlet
urlpatterns = patterns('',
  url(r'^pblog/(?P<id>\d+)/(?P<slug>[\w-]*)/$', 'keptar.views.pblog', name='pblog'),
  url(r'^pblog/(?P<id>\d+)/$', 'keptar.views.pblog'),
  url(r'^/?$', 'keptar.views.pblog'),
  # ...
)

A sima /pblog/<id>/ és a főoldal (/) url-én kívül legelső helyen egy olyan mintát adtam meg, ami az azonosító után egy slugot vár, ami egy betűkből, számokból és kötőjelből álló valami. Ezt is letárolhatnám a modellemben, de értelme leginkább azért van, hogy szebbek legyenek az url-ek, az ilyesmit a keresők is jobb helyre szokták sorolni, és az emberek is szívesebben kattintanak rá. Ezt a slugot a template-en belül a sulgify szűrővel készíthetjük el.

Elindítjuk, és örülünk!

Időközben rájöttem, hogy finoman szólva buta dolog, hogy a settings.py-be beledrótoztam a saját gépemen lévő képek elérési útját, ezért elnézést kérek, a relimgdir mercurial címke alatt elérhető az a verzió, ahol azt átalakítottam egy relatív eléréssé, ami a projekt images könyvtára, illetve ide el is helyeztem két képet. Szóval, ha valaki csak úgy letölti és elindítja, akkor ez a verzió jó eséllyel produkál valami értelmes eredményt.

Konklúzió

Mit is ad nekünk a django? Egy MVC jellegű keretrendszert, modell oldalon okos ORM támogatással, egy jól használható, kibővíthető template nyelvet, űrlap kezelést, URL routingot, middleware (köztesréteg-modul? omg) rendszert, egy meglepően jól használható automatikusan generált admin felületet, illetve ami szerintem a legnagyobb ereje - főként új project induláskor -, azok a könnyedén beépíthető alkalmazások rendszere. Mindemellett nagy előny, hogy nem köti meg a kezünket, a felsorolt dolgok közül semmit sem kötelező használnunk. Nem tetszik a template nyelv? Sebaj, használhatunk bármi más (python) template nyelvet, pl. Jinjat. Nem tetszik az űrlap kezelés (ez mondjuk meglepne), csinálhatunk sajátot, vagy ott van a WTForms. Az ORM a szűk keresztmetszet? Hát nem kötelező használni, használhatunk tisztán SQL-t, vagy akár valami nem relációs adatbázist is, pl. ott a mongoengine (ez esetben mondjuk az automatikusan generált admin felülettől is el kell búcsúznunk).

Próbáltam minél teljesebb képet adni, mégis most úgy érzem, hogy csak a felszínt karcolgattam. De hát ha nem lenne már miről írni, akkor az oldalra sem lenne szükség tovább :) Mindenkinek örömteli ismerkedést kívánok a djangoval, és ha kérdésetek van, ne tartsátok magatokban! Természetesen a projekt messze nincs még kész, ha időm engedi folytatni fogom, és ha valami érdekeset csinálok, akkor arról megpróbálok beszámolni. Egyébként meg az egész fent van a bitbucketen, szabad forkolni, és szívesen veszem a pull-requesteket :)

A cikksorozat részei:

A teljes projekt szabadon elérhető a bitbucketen. A cikksorozat egyben, pdf forában is elérhető: djkeptar.pdf.

20okt.

1 Comment for Django, egy példán keresztül III.

 1. hurka says:

  Köszi a leírást! Nagyon jó! Ma akadtam teljesen véletlenül a django-ra, nem is tudtam, hogy létezik, illetve már talán hallottam a nevét, de nem foglalkoztam még vele. Eddig asp.net-ben fejlesztettem, ott is vannak hasonló megoldások, de az tetszik az első olvasat alapján, hogy minden átgondolt, és nem 3 féle orm van, amikből nem lehet tudni, melyik lesz a nyertes, stb...

Szólj hozzá