Python

A Python egy magas szintű, hatékony programozási nyelv, amit 1991-ben Guido van Rossum alkotott meg. Azóta számos géptípuson és operációs rendszeren elérhető, továbbá számtalan kiegészítő könyvtár készült hozzá, így rendkívül széles körben elterjedt.

A nyelv tervezési filozófiája az olvashatóságot és a programozói munka megkönnyítését helyezi előtérbe a futási sebességgel szemben, azonban ez utóbbi is egyre nagyobb hangsúlyt kap, és manapság már nem kell szégyenkeznie e téren sem. Ezen gondolatokat a 20-as sorszámú PEP (Python Enhancement Proposal) tartalmazza:

The Zen of Python

Beautiful is better than ugly. Explicit is better than implicit. Simple is better than complex. Complex is better than complicated. Flat is better than nested. Sparse is better than dense. Readability counts. Special cases aren't special enough to break the rules. Although practicality beats purity. Errors should never pass silently. Unless explicitly silenced. In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess. There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it. Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch. Now is better than never. Although never is often better than right now. If the implementation is hard to explain, it's a bad idea. If the implementation is easy to explain, it may be a good idea. Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!

Ezt a hitvallást egyébként a python terjesztésbe is elrejtették, elég, ha kiadjuk a python parancsértelmezőben az alábbi parancsot, és már olvashatjuk is:

>>> import this

A programnyelv egyébként a nevét a Monty Python csapatról kapta.

Nehéz lenne összefoglalni így hirtelen, hogy mi mindent tud, és mi mindent lehet vele csinálni, remélem idővel egyre több cikk kerül majd fel az oldalra, melyek alapján legalább egy kis rálátást tudunk adni, hogy mi mindenre képes a Python.